Sump Pump Cover Idéer (Gör själv hur man vägleder) (2023)

En sumppump håller överskottetgrundvattenoch regnvatten från att samlas vid basen av ditt hem. Istället samlar sumppumpsystemet upp vattnet och pumpar det in i dina avlopp och bort från ditt hem, vilket hindrar vatten från att samlas och orsakar skada.

De flesta sumppumpar har ett skydd för att skydda systemet och hålla det igång ordentligt. Vissa sumppumpar kommer inte med lock, och i dettaguide,vi ger dig några idéer och tips för att installera ett pumpskydd själv hemma.

Sidans innehåll (klicka på ikonen för att öppna/stänga)

Varför ska du täcka din sumppump?

Mestsump pumpsystemhar en bassäng som din pump vilar i. Detta är hinken som vattnet kommer att rinna in i och samlas i, och när det når en viss nivå kommer det att pumpas ut ur ditt hem. Vissa sumppumpar kommer inte med ett lock, så du kanske undrar varför du ens behöver en. Det finns några viktiga skäl:

 • Skydda din pump
  Ett sumppumpskydd hjälper till att förhindra att smuts och skräp rinner in i ditt pumpsystem. Detta hjälper till att förhindra att din pump blockeras och gör den lättare att underhålla. Ett bra pumpkåpa hjälper till att hålla ditt system igång som det ska längre.
 • Skydda din familj
  Vissa skadliga gaser kan samlas i avloppsvattnet runt ditt sumppumpsystem, inklusive radon.Radonhar ingen smak eller lukt men har kopplats till lungcancer. En bra sumppumpstätning hjälper till att hålla dessa skadliga gaser inneslutna och hindrar dem från att spridas in i ditt hem.
 • Sluta sprida lukter
  Vattnet kan förbli stillastående i ditt sumppumpsystem ett tag innan det dräneras. Detta kan göra att en dålig lukt sprider sig i din källare och hem. Ett bra lock hjälper till att stoppa detta från att hända och håller lukten kvar i sumpbassängen.

Två typerof Sumppumpkåpor

Det finns två huvudtyper av sumppumpsskydd, och det du behöver beror på var du bor och var din sumppump är placerad. Här är en snabb sammanställning:

(Video) Hur tar jag bort blockeringar i pumpen till diskmaskinen

Radon

Radon är en gas som kommer från jorden och kan varafarligt för människor. Detta gör dem till ett särskilt problem i ditt sumppumpsystem eftersom det är så lågt i ditt hem att eventuella sprickor gör att det kan sippra in. Ett radonlocket hjälper till att förhindra detta genom att förhindra att gasen strömmar uppåt. Du kan köpa specifikt radontäcker ellerfäst en bit plywood på toppen av din sumppump för att uppnå samma effekt.

Lufttät

Lufttäta höljen ger mer skydd till din sumppump genom att blockera skräp från att flöda in i ditt system. Det hjälper också till att förhindra att fukt sipprar tillbaka in i ditt hem och hindrar lukt från att spridas. Denna typ av överdrag är bäst för dem som lever i våta förhållanden och lider avmögel eller mögel.

Material för sumppumpar

Materialet du använder för din sumppump kommer att påverka hur effektivt den fungerar. Det finns tre huvudalternativ att välja mellan, var och en med sina för- och nackdelar:

Plexiglas

Plexiglasger motstånd mot lukt, fukt och radongas. Denna typ av täckning är vanligtvis tätad mot betongen och ger en hög skyddsnivå. Men nackdelen är att det är ett mer utmanande material att använda själv, vilket gör det ganska svårt att komma åt sumppumpen. Vi rekommenderar normalt inte gör-det-själv-handlare att använda plexiglas som sinomslag,men många entreprenörer kommer att använda det.

Plast

Ett pumplock i plast ser ut som ett gigantiskt soplock och fungerar bra. Plast av god kvalitet skyddar systemet från skräp och stoppar lukt och fukt från att komma ut. Om du får rätt plastkåpa bör du kunna skjuta den på och av toppen av sumpbassängen tillräckligt enkelt, så åtkomst är inget problem.Detta är vanligtvis vad som är färdigtmärkesöverdrag är gjorda av.

Trä

Trä är ett billigt och enkelt sätt att täta din sumppump, men det kan vara svårt att ta bort beroende på hur du installerar den. Nackdelen med trä är att det är ett organiskt material, så mögel och bakterier kan växa på det.Detta är det enklaste materialet att använda för ett DIY-sumpskydd.

Hur du döljer din sumppump (DIY sumppumpkåpa idéer)

Oavsett hur bra ditt sumppumpskydd är, vill du inte riktigt se det. Sumppumpar är inte designade för att vara estetiska delar, så om du kan hitta ett sätt att dölja dem från synen, är detalltid ett plus. Utmaningen är alltid att du inte vill göra din sump pumpotillgänglig,och vissa stater har till och med koder som betyder att din sumppump behöver en åtkomstpanel. Detta kan ibland begränsa dina alternativ, men här är några tips för hur du kan dölja din sumppump:

(Video) Ep 128 - Replacing Planks On A Wooden Boat #boatrestoration

Källarsumppumpkåpa idéer

Om din källare inte används som ett funktionellt rum, har du vanligtvis fler rör och elektriska ledningar exponerade. Det här är inte ett lika stort problem om du inte använder utrymmet lika mycket, men det riskerar att något slår eller skadas om du inte skyddar det.Ett skåp ellerhemlagadväggar kan hjälpa till att täcka sumppumpen och göra den mindre märkbar.

Sump Pump Cover Ideas (DIY How To Guide) (1)

Färdiga idéer för pumpkåpa för källarsump

En färdig källare används som enlevandePlats,så du vill inte att en synlig sumppump ska förstöra utseendet. Det bästa alternativet är att installera ett litet steg eller en upphöjd plattform i ditt golv så att det smälter in i rummet. Du måste lämna utrymme för strömkabeln och en åtkomstpanel så att du fortfarande kan komma in i sumppumpen.

Sump Pump Cover Ideas (DIY How To Guide) (2)

Utomhussumppumpkåpa idéer

Utomhus sumppumpar används för att förhindra att din trädgård blir vattensjuk. Det bästa sättet att förhindra att detta syns är att gömma dina rör under marken och sedan sätta ett manhål eller metalllock på toppen av sumppumpen. Du bör kunna lyfta av den för att komma åt enheten, och den kommer att skydda den från väder och vind.

Sump Pump Cover Ideas (DIY How To Guide) (3)

Idéer för pumpskydd för poolsump

Poolsumppumpar hjälper till att tömma vattnet från din pool snabbt.Din utloppsledning och VVS är vanligtvis installerade under din pool, så det är inte synligt, men du kan gömma själva pumpen bakom ett trästaket för att hålla den ur vägen. Detta kommer också att bidra till att minska ljudet från pumpen.

Sump Pump Cover Ideas (DIY How To Guide) (4)

Idéer för kåpa för höga sumppumpar

En högsumppump sitter ovanför golvet snarare än under, så det märks ännu mer. Det enklaste sättet att dölja din sumppump är att sätta ett skåp runt den, och du kan till och med få specifika modeller från Ikea och andra märken designade för detta. Du bör fortfarande kunna komma åt sumppumpen genom att öppna upp skåpet, men annars kommer du inte att kunna se den.

Sump Pump Cover Ideas (DIY How To Guide) (5)

Hur du installerar och tätar ditt pumpkåpa

Att installera ditt sumppumpskydd är vanligtvis ganska enkelt, och du bör kunna göra det själv utan hjälp.Vi har gett instruktioner om hur

Ditt täckmaterial (plywood eller plast)

(Video) Honda XL750 Transalp | Åktestad, första intryck, prissättning av tillbehör och relativa kostnader
 • En borr
 • En såg eller skärverktyg
 • Packningar
 • Skyddsfärg för ditt omslag
 • SkumTätningsmedel/packning
 • 1

  Mät din sumpbassäng
  Mät diametern på hålet i marken. Detta är vad du behöver täcka, så du måste se till att du har tillräckligt med material.
 • 2

  Köp ditt material
  Gå till din lokala järnaffär och hämta lite plywood. Detta är det enklaste materialet att använda som gör-det-själv-överdrag, men du kan köpa ett ordentligt plastöverdrag om du föredrar det.
 • 3

  Klipp träet
  Skär din plywood (eller plast) till lämplig storlek, vilket ger en extra tumatt täckarunt utsidan.
 • 4

  Borra hålen
  Borra 3 hål i dinlock, en för utloppsledningen, en för kraften och en för ventilationen. Se till att var och en av the rör eller ledningarkan passa genom hålen i tvättställets lock.
 • 5

  Applicera färgen
  Lägg den skyddande färgen eller täckningen på båda sidor av sumplocket. Detta kommer att hjälpa till att behandla det och skydda det från vattenskador.
 • 6

  Placera locket
  Placera locket över hålet och dra de två rören och elkabeln genom hålet. Använd packningarna för att täta dessa när de har passerat igenom. Se till att ditt ventilationsrör går hela vägen ut ur ditt hem, eftersom det förhindrar att radon samlas.
 • 7

  Försegla locket
  Det är absolut nödvändigt att du tätar sumplocket ordentligt, ellervatten och gas kan fortfarande sippra ut. Placera skumtätningen/packningen under träet och tryck ner den ordentligt i marken tills den håller. Detta bör täta den ordentligt, men du bör fortfarande kunna lyfta av denlättom du behöver komma åt pumpen.
 • 8

  Kontrollera sigillen
  Kontrollera alla tätningar runt locket och se till att det håller på plats. Om du behöver kan du fästa veden på toppen av din sumpbassäng med bultar, men det gör det svårare att komma åt pumpsystemet för underhåll. När du är säker på att allt är förseglat kan du gå vidare till nästa steg.
 • 9

  Slå på pumpen
  Koppla in allt och slå på det. Titta på operationen och se till att inget vatten läcker ut genom eller runt locket. Förhoppningsvis är det alltarbetssätt,och omslaget ärhålla på plats.

Populära märken av sumppumpkåpor

Gör-det-själv-kåpor är ett billigt och effektivt sätt att täcka din sumppump, men det kan vara lättare att köpa ett färdigt sumppumpkåpa. Dessa kommer att passa mer exakt över systemet och göra sumppumpen mindre märkbar i ditt hem. Här är två av de mest populära märkena:

(Video) Is It Possible For A Mustang Power Steering To Ever Not Leak? | Workshop Diaries | Edd China

Jackel

Jackelerbjuder ett brett sortiment av sumppumpkåpor för system i olika storlekar. De är mycket hållbara, kraftiga överdrag designade för att ge en lufttät försegling.Vi tyckte att deras kåpor var lätta att installera, och de är i allmänhet lätta att lyfta av så att du kan komma åt pumpsystemet. Vi rekommenderar Jackel pumpskydd för alla sumppumpar som ser mycket användning och behöver skydd.

Lexan

Lexan sumppumpkåpor är mångsidiga och fungerar över en rad olika pumpar eller avlopp. De har några bra plexiglaslock som är fuktbeständiga, innehåller gaser och är genomskinliga så att du kan inspektera sumppumpen utan att behöva ta bort locket. Lexan överdrag är lite dyrare, men deras skal är mycket hållbara. De är byggda för att hålla länge och är en bra investering för sumppumpar som används regelbundet.

Folk frågar också (FAQs)

Kommer mögel att växa i min källare om jag inte har ett sumpskydd?

Utan ett sumppumpskydd är det mer sannolikt att fukt sprids in i ditt hem och får mögel att växa i ditt hem. Ett skydd hjälper till att förhindra att detta händer.

Hur skär man hål i ett pumplock?

Det enklaste sättet att göra detta är med en bågfil eller en borr, beroende på storleken på hålet som behövs.

Behöver en grop för sumppump ventileras?

Ja, ventilering av din sumppump hjälper till att ta bort skadliga gaser som radon från ditt hem. Det är ett lagkrav i vissa stater att ventilera ditt sumppumpsystem.

Var kan jag köpa pumpkåpor?

Onlinemarknadsplatser som Amazon erbjuder ett brett urval av pumpkåpor, men du kan också hitta skydd av bra kvalitet iMenardsellerLowes.

Slutsats

Sumppumpar är viktiga för många hem, så det är bara vettigt att skydda dem med ett bra skydd. Du kan köpa ett färdigt skydd eller göra ditt eget relativt billigt, och det är enkelt att installera dem. Förhoppningsvis har den här guiden gett dig allt du behöver så att du kan installera ditt eget pumpskydd.

(Video) Buddhism For Beginners 2023 Full Audiobook (Buddhist - Buddha Books Free)

FAQs

Should you cover your sump pump? ›

While most sump pumps are effective in removing water, they should always be covered with a gas-tight lid to avoid moisture problems, as well as to prevent the seepage of radon into the home.

What is the best way to cover a sump pump? ›

Cover With Fake Flooring

Fake flooring is one of the most efficient techniques to conceal a sump pump. Lay false wall-to-wall flooring on the ground and then place your sump pump underneath it. Repeat the process with shelves to create a fantastic way to conceal your sump pump without compromising storage space.

What's the point of a pump cover? ›

Pump covers are oversized apparels for gyms. People wear it on top of their regular sportswear. It generates extra sweat and is believed to burn more calories and fat. Pump covers are also known as “pump cover gym”.

What can damage a sump pump? ›

The most common mechanical failure in a sump pump occurs when the switch becomes stuck in the ON or OFF position, causing the pump to run continuously or not at all. Sump pumps can fail for a variety of reasons, including power outages, lack of maintenance, old age or improper installation.

How far away from the house should a sump pump be? ›

The discharge point should be at least 10 feet away from your foundation, but 20 feet is better. Otherwise, the water will reabsorb into the soil, and your pump will need to remove it again. A constant flow of water damages your foundation, contributes to erosion, and quickly wears out your sump pump.

How long should you keep a sump pump? ›

How Long Does a Sump Pump Last? Even if you have professionally installed a quality product, a sump pump should be replaced every 7-10 years. Typically located in a basin on your basement floor, your sump pump collects excess water from drains and redirects it away from the house.

Should a sump pump be at the bottom of the pit? ›

Most sump pumps are placed on a bed of gravel at the bottom of pit with a discharge pipe hooked to the circular ring on the left side of the unit. If installed properly, your sump pump collects all excess water surrounding your house.

What do you put around a sump pump? ›

STEP 6: Cover the area around the sump pump with concrete.

The very last thing to do is cover the hole surrounding the pump. This typically involves concrete: Mix up a small batch of concrete mix to the consistency of peanut butter then spread it around to conceal all but the sump pump lid. Finished!

Do sump pumps increase radon? ›

Systems that pull soil air from a sealed sump pit are very effective at lowering the indoor radon level. If your home does not have a sump pit, a radon mitigation system will instead remove soil air from a five-inch diameter suction point (the size of a CD) drilled through the basement floor.

How do I know what size sump pump? ›

Multiply the number of inches that the water rose in a minute by 60, in order to estimate the volume of water that would come into your pit during an hour of steady rain. Multiply this number by a "safety factor" of 1.5 to figure out the pumping capacity you need.

What is a common sump pump size? ›

Sump Pump. The typical pit is 30 inches in depth and 18 to 24 inches across. The standard sump pit inserts available in home improvement centers is 26 gallons and 18 inches in diameter. In many cases, the pit needs to be a minimum of 24 inches and up to a depth of 36 inches.

What is the most common size sump pump? ›

The average home with an average water table needs no more than a 1/3 HP sump pump. It is the most common sized sump pump and handles most water tables easily. A 1/3 HP sump pump can handle 7 to 10 feet vertical lift off the sump pump, a 90-degree elbow and a horizontal pipe running between 3 and 25 feet.

What is the best material for a pump cover? ›

Artificial rock, Polyethylene/Fiberglass and Polyester are among the most common materials for Well Pump Covers.

What size should a pump cover be? ›

PUMP COVER SIZE CHART
Shoulder (in) Shoulder to shoulder width of the shirtLength (in) Shoulder to waist length of the shirtSize Oversized fit Size normally to fit as intended
2230S
2331M
2431L
2532XL
3 more rows

What do you wear under pump cover? ›

Pump cover enthusiasts often wear multiple layers or a hoodie to enhance the heat around the muscles, resulting in a more intense pump. These covers are typically worn over clothing such as singlets, sports bras, or stringers that reveal more of the muscles.

Can heavy rain overwhelm a sump pump? ›

During heavy rains, primary sump pumps can be overwhelmed.

Even with electric pumps that have pumping capacity of several thousand gallons per hour (gph), extreme rain falls and flash floods can be too much for one pump to handle.

Will a basement flood with a sump pump? ›

A sump pump is a relatively inexpensive water mitigation system. But like any piece of equipment in your home, it will eventually fail which can result in flooding, water backups, or water damage to your basement.

What shortens the life span of a sump pump? ›

One of the main and biggest causes of a sump pumps natural life span being shortened is a lack of maintenance. Having a regular schedule set up with a trained sump pump specialist is a sure fire way to keep your sump pump healthy, lengthen its lifespan and get the most out of your waterproofing investment.

Does a sump pump devalue a house? ›

Bottom line, having a properly maintained crawl space sump pump can help protect your home from water damage and even potentially increase its value. On the other hand, a malfunctioning device could lead to costly repairs and further devaluing of your house.

Is it wise to buy a house with a sump pump? ›

Investing in a sump pump can save you a fortune on potential damages. Having a home that already comes with a sump pump is even better as buying one and installing it yourself can run a few hundred dollars.

Where is the best place to put a sump pump? ›

Ideally, your sump pump basin should be in the lowest-lying location in your basement so water will naturally flow there. Go by sight as much as you can and then use a level to be sure the area is sloped downward.

How often should a sump pump run during heavy rain? ›

A sump pump should only run when it is needed because the water in the basement has reached a certain level. Those who live in areas where it rains frequently will see their sump pump running fairly often. In some cases, it might turn on a few times per day.

How often should a sump pump be serviced? ›

Quarterly: If your sump pump does not dispose of washing machine water, the pump screen or inlet opening can be cleaned once every three to four months. Annually: Remove the sump pump and clean both the pump and pit.

Can you leave a sump pump running all night? ›

Sump pumps should not be running constantly and if they are then it is more than likely that there is a problem. If water starts to enter your basement, then this is when the sump pump kicks into life and starts the process or removing water from the basement.

At what water level should a sump pump turn on? ›

The pump should turn on as the water level rises to just below the weeping tile or a minimum of 6: below the floor level and run until nearly empty, leaving enough water in the basin to cover the sump pumps inlet screen.

Can you use a 5 gallon bucket for sump pump? ›

A 5 gallon bucket used as a sump pump pit liner is not a best practice, even though the use of the 5 gallon bucket method does ultimately pump water out of the basement. The 5 gallon bucket or open hole approach is not the best, nor it is the right, solution.

Should sump pump sit on bricks? ›

Ensure your sump pump doesn't sit on debris such as silt or gravel, which could be sucked up into the pump, ruining the motor. Instead, place it on steady, flat bricks. Also, ensure the sump basin has a filter fabric around it to stop debris from coming in.

Does covering sump pump reduce radon? ›

A sump pump cover may help to slightly reduce radon levels because it will block a major opening from the ground to your basement. However, covering your sump isn't enough, especially if radon levels in your basement are high (at or above 4.0 pCi/L). The sump pump is not the only point of entry for radon gas.

What makes a house more likely to radon? ›

Any home may have a radon problem. This means new and old homes, well-sealed and drafty homes, and homes with or without basements. Radon from soil gas is the main cause of radon problems. Sometimes radon enters the home through well water.

What makes radon worse? ›

Weather – changing temperatures and wind can affect the pressure difference between indoor air and ground air. This is important because radon traditionally leaks into the house from ground air. If temperature differences and wind cause negative pressure in the house, indoor radon levels are likely to increase.

Does a sump pump pit need a liner? ›

That is why it is essential to use a removable sump pump lid to access the sump pump easily. A removable sump pump liner will seal out the radon gas, earthy smells, moisture, and humidity that you do not want to enter your home.

How does water get to a sump pit? ›

Water flows into the sump pit through drains or by natural water migration through the soil. The sump pump's job is to pump the water out of the pit and away from the building so the basement or crawlspace stays dry.

What is the difference between sump pump and sump pit? ›

A sump pump is a device that moves water from your basement to the outside of your home. A sump is a naturally constructed pit, usually a hole carved below the main surface of your basement floor.

Do I need a 1 2 HP or 3 4 HP sump pump? ›

A 1/2 HP sump pump is recommended for houses with a higher than average water table, while 3/4 HP sump pumps are best for homes with deep basements or very high water tables. Use the helpful installation diagram and checklist to learn about how to install your sump pump.

Do I need 1 3 HP or 1 2 HP sump pump? ›

There is no “correct” size. The horsepower requirement for a house is determined by the area of drainage connected to the sump, the depth to groundwater, the depth of the basement and many other factors. A 1/3 horsepower (hp) pump is satisfactory for most houses, but a 1/2 hp pump doesn't cost that much more.

What is the best size sump? ›

The sump should be no less than 25% of your tank's total water volume, the bigger the better. The sump needs to fit inside your tank stand or proposed sump location, check overall dimensions.

Should a sump pump be full? ›

It's perfectly normal for a sump pump pit to always have some water in it. This water can be the result of rain, snowmelt, or seepage from the ground. That being said, when the water rises to a certain level, this should trigger your sump pump's float switch. This will cause the pump to turn on and start working.

How much water can a 1 2 hp sump pump move? ›

The 1/2 HP pump will remove water from a sump pit at up to 60 gallons per minute.

What is the minimum pipe size for a sump pump? ›

Most sump pumps have a recommended discharge size of 1.5 inches. The line must be run to the outside of the house.

How do I know which sump pump to buy? ›

Horsepower: Common motor sizes include 1/4 HP, 1/3 HP, 1/2 HP, 3/4 HP and 1 HP. What you really want to look for, however, is how many gallons of water per hour it can pump and to what height. If your existing sump pump runs constantly, regardless of weather conditions or time of year, consider a more powerful pump.

How hard is it to replace a sump pump? ›

Installing a replacement primary sump pump might sound like a task best left for the professionals, but it's actually an easy task that any homeowner can do. With just a few hand tools, a bucket, and some PVC parts, you can have your replacement pump installed in less than an hour.

Does radon come through sump pump? ›

Can radon come from the sump pump or pit? Yes. Radon is a gas that enters your building from the soil beneath and around your house. These gases can enter your home through the footing drain tile that is connected to the sump pump in your basement.

Can bugs come in through sump pump? ›

Grasshoppers, beetles, and crickets would happily make a home in your sump pit, while the stagnant water provides a perfect breeding ground for mosquitoes. A sump pump cover will prevent those insects from nesting and multiplying in your sump pump.

Can sump pumps grow mold? ›

Your sump pump and sump pit are highly susceptible to mold and mildew and should be cleaned regularly. If there is constant growth, your pump may not be removing water correctly. Cleaning will usually remove these unattractive odors.

How do I keep my sump pump from freezing in the winter? ›

How to Prevent a Frozen Sump Pump Discharge Line
 1. Keep your water running. ...
 2. Prevent the water from meeting freezing air. ...
 3. Give your sump pump a slight slope. ...
 4. Add some insulation. ...
 5. Reduce its workload. ...
 6. Increase the distance between the sump pump and wastewater area.

Should you turn off your sump pump in the winter? ›

Some people wonder if they should turn off the sump pump in winter. Do not do this. You shouldn't turn off your sump pump in winter as it still needs to be ready to run in the event of any ice or snowmelt.

Is it normal for sump pump to run in winter? ›

Firstly, it is important to note that it is normal for sump pumps to run occasionally during the winter as a bit of melted snow will accumulate in the sump pit over time.

Can sewer gas come from the sump pump? ›

Sewer gas.

A gas-like smell can come from the sump pump. At first, the smell seems like gasoline, but it actually comes from the sewer. Sewage infiltration and a sewer line breach can cause sewage smells and raw sewage from sewer lines to seep into your home.

Do sump pumps attract roaches? ›

Standing water, leaky pipes and faucets, condensation, and basement sump pumps are the most common attractants for cockroaches. Which is why you'll most often see them in kitchens, bathrooms, and laundry rooms.

What is the brown stuff in my sump pump? ›

Iron bacteria are small living organisms that naturally occur in soil, shallow groundwater, and surface waters. These bacteria combine iron (or manganese) and oxygen to form deposits of “rust,” bacterial cells, and a slimy material that sticks the bacteria to well pipes, pumps, and plumbing fixtures.

Is vinegar bad for sump pump? ›

A 50/50 mix of water and vinegar is an excellent sump pump cleaner. Give your sump pump another good spray down with your garden hose. After you scrape off all of the extra gunk, it will need suitable spraying to get the rest of the stuff left before it is ready to be reinstalled back in the pit.

What is the lifespan of sump pump? ›

How Long Does A Sump Pump Last On Average? Like other appliances and equipment in your home, your sump pump won't last forever. Averaging about 10 years, you might not notice your sump pump has malfunctioned until it has stopped working.

Why don't old houses have sump pumps? ›

If your house is built on a concrete slab (no basement) then odds are there is no sump pump. Sump pumps are designed to take water that surrounds your foundation and pump it outside before it can seep into your basement. So—no basement—no need for a sump pump.

Videos

1. ♒Aquarius Twin Flame/Soul Mate June 2023 Past person & new secret admirer 2, who will you choose?
(Chrissie's Divine Design )
2. CAMPING i REGN - vandringsstav TÄLT
(AB Camping)
3. SKINWALKER RANCH - Brandon Fugal säsong 4 intervju
(Cristina Gomez)
4. Life After Death? Neurosurgeon on his Near-Death Experience (NDE) & Consciousness: Eben Alexander MD
(Unravelling the Universe)
5. Noetic Science, Psi Phenomena, & Anomalous Experiences with IONS Director of Research: Helané Wahbeh
(Unravelling the Universe)
6. Prolonged Field Care Podcast 137: PFC in Ukraine
(Prolonged Field Care Collective)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 08/25/2023

Views: 6224

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.